IBG

Model transportera Rosomak firmy IBG 35034 - sklep modelarski

KTO Rosomak - IBG 35034

Cena 186,00 zł
W magazynie
ORP Garland 1944 - IBG 70007

ORP Garland 1944 - IBG 70007

Cena 55,80 zł
Niedostępne
ORP Krakowiak 1944 - IBG 70003

ORP Krakowiak 1944 - IBG 70003

Cena 44,00 zł
Niedostępne
ORP Kujawiak - IBG 70002

ORP Kujawiak 1942 - IBG 70002

Cena 44,00 zł
Niedostępne
Model plastikowy niszczyciela ORP Ślązak firmy IBG 70001

ORP Ślązak 1943 - IBG 70001

Cena 44,00 zł
Niedostępne